Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Τέλος προγράμματος της Α΄Δημοτικού ΄Τα Μυστικά του Δάσους΄

                                                                    ΚΠΕ Καστοριάς
                                                              Δασάκι Μεσοποταμίας


                                                             Μικροί εξερευνητές


      Ευχαριστούμε τη Μάχη και την Αναστασία για την ολοκλήρωση του προγράμματός μας 7-6-13!!